تقسیم کرانه باختری؛

توطئه رژیم صهیونیستی برای نابودی طرح تشکیل کشور فلسطین

سیاسی

رسانه های فلسطینی از توطئه رژیم صهیونیستی برای نابودی طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسطین الیوم در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی پروژه ای را در دست اجرا دارد که به موجب آن شمال کرانه باختری از مرکز آن جدا شود.

به موجب این پروژه، واحدهای مسکونی جدیدی احداث و به شهرک آریل در مرکز کرانه باختری ضمیمه خواهد شد و با توجه به اینکه این شهرک از لحاظ معماری و جمعیت زیاد جزء مجتمع های شهرک نشین بزرگ رژیم صهیونیستی محسوب می شود اجرایی شدن پروژه مذکور، ارتباط شمال کرانه باختری را از مرکز آن قطع خواهد کرد.

در این گزارش به نقل از منابع صهیونیستی گفته شده است که این پروژه طرح تشکیل کشور مستقل فلسطین را به طور کامل از بین خواهد برد.

شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین در حالی صورت می گیرد که این اقدام نقض قوانین بین الملل محسوب می شود.