انتقاد رئیس پارلمان افغانستان از سیاست های اشرف غنی

سیاسی

رئیس پارلمان افغانستان با انتقاد از سران دولت گفت: دولت سیاست های شفاف و روشنی برای پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، رئیس پارلمان افغانستان با انتقاد از سیاست های اشرف غنی گفت: وی برای آوردن صلح در کشور سیاست های شفاف و روشنی ندارد.

«عبدالرئوف ابراهیمی» رئیس پارلمان افغانستان گفت: اشرف غنی به صورت پنهانی از افراد ناشناس برای مذاکرات صلح استفاده می کند.

پارلمان افغانستان در گذشته نیز بارها از روند مذاکرات صلح ابراز نگرانی کرده بود. اعضای پارلمان افغانستان معتقدند سیاست های شفافی از سوی مسئولین عالیرتبه در این خصوص وجود ندارد.

از چند ماه پیش بدین سو دولت افغانستان تلاش های خود برای برقراری مذاکرات صلح را افزایش داده است.

چندی پیش تعدادی از نمایندگان زن افغان با گروه طالبان در نروژ دیدار و گفتگو کرد و این ملاقات از سوی طالبان نیز مورد تایید قرار گرفت.