با تصویب مجلس؛

صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی ایجاد می‌شود

سیاسی

با موافقت نمایندگان مجلس وزارت آموزش و پرورش موظف به ایجاد صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی با مشارکت موسسان این مدارس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، بندهای دیگری از لایحه دائمی شدن قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی مصوب ۱۶ مرداد ۱۳۸۷ را با اصلاحاتی بررسی کردند.

نمایندگان با اصلاح ماده ۱۳ این قانون، وزارت آموزش و پرورش را موظف کردند تا به منظور حمایت از موسسان مدارس غیردولتی، با مشارکت این موسسان، صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی را ایجاد کند.

بر اساس مصوبه نمایندگان، دولت موظف است همه ساله معادل حداقل ۱۰ درصد تا حداکثر ۵۰ درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی به این صندوق کمک کند.

اساسنامه صندوق مذکور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

اصلاح ترکیب شورای تعیین شهریه مدارس غیردولتی

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی، با اصلاح ماده ۱۶ این قانون مقرر کردند؛ موسسان مدارس غیردولتی یا نماینده حقوقی آنها با توجه به الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی، میزان شهریه را برای بررسی و تصویب، به شورای تعیین شهریه مرکب از افراد ذیل در آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه پیشنهاد می‌کنند:

۱-مدیر یا رئیس آموزش و پرورش (رئیس شورا)

۲-کارشناس مسئول مدارس و مراکز غیردولتی (دبیر شورا)

۳-معاونان دوره تحصیلی مربوطه

۴-مسئول انجمن اولیا و مربیان

۵-یک نفر به انتخاب شورای موسسان مدارس غیردولتی

۶-یک نفر به انتخاب شورای موسسان مراکز غیردولتی

نمایندگان همچنین با اصلاح ماده ۱۷ این قانون مقرر کردند؛ وجوه مربوط به شهریه مدرسه و مرکز غیردولتی با تشخیص موسسان این مدارس یا نماینده حقوقی آنها مطابق دستورالعمل‌های وزارت آموزش و پرورش هزینه می‌شود. سایر وجوه دریافتی مدارس موضوع بندهای «ب» و «ج» ماده ۱۶، زیر نظر شورایی مرکب از نماینده موسسان، مدیر، دو نفر نماینده انجمن اولیا و مربیان و نماینده معلمان مدرسه هزینه می‌شود.