غرضی در گفتگو با مهر:

تکیه دولت به رفع تحریم ها برای حل امور کفایت نمی کند

سیاسی

سید محمد غرضی با تاکید براینکه تکیه دولت به رفع تحریم ها کفایت از حل امور نمی کند، گفت: رفع مشکلات نیازمند تدبیر است نه رفع تحریم.

سید محمد غرضی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به اظهارات روز یکشنبه رئیس جمهور در گره زدن مشکلات کشور به تحریم ها، گفت: آنچه که در تاریخ ایران مشاهده کرده ایم هر زمان دولت ها دارای امکانات بسیار زیادی بودند، ارز و ذخیره مالی وسیع داشتند و یا نفت را خوب فروخته بودند این مسائل موجب حل مشکلات نشد.

وزیر اسبق نفت افزود: بطور مثال در دهه ۴۰ که نسبتا وضع دولت خوب بود مشکلات سرجایش ماند. در دهه ۵۰  دولت در اوج توانایی هایش بود اما نتوانست بدهی های خارجی خود را صفر کند که صدای انقلاب شنیده شد.

وی تصریح کرد:  در دهه ۷۰ و ۸۰ نیز باز در مقاطعی دولتها ثروتمند بودند اما بیشترین تورم به جامعه تحمیل شد، لذا با داشتن چنین سوابقی دولت روحانی باید جواب دهد که در صورت برداشته شدن تحریم ها و باز آمدن پول، رشد اقتصادی بیشتر می شود و یا اینکه تورم افزایش می یابد؟

غرضی با بیان اینکه هر قدر پول به جامعه تزریق شد، تورم هم اقزایش یافت، گفت:با تزریق پول همواره وضع فقرا بدتر و اغنیاء وضعشان بهتر شد.

وی با تاکید بر اینکه فقط تکیه دولت به رفع تحریم ها کفایت از حل امور نمی کند، گفت: دولت با مجموع وسیعی از گرفتاریها و مشکلات مدیریتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبروست و برای رفع این مشکلات اگر تنها به تحریم ها اکتفا کند موفق نمی شود؛ چراکه رفع مشکلات نیازمند تدبیر است.

وزیر اسبق خاطرنشان کرد: امیدواریم این دولت که در پی رفع تحریم هاست با توجه به سوابق و مشکلات گذشته، این ثروت را طوری به جامعه تزریق کند که باعث اشتغال فعال شود نه اینکه حاکمیت سرمایه بر نیروی کار بیشتر شود و تورم افزایش یابد.

به گزارش مهر، حجت السالام حسن روحانی اخیرا در مراسم دهمین دوره جایزه ملی محیط زیست گفت: «تحریم‌های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مسئله محیط‌زیست، اشتغال جوانان، صنعت، جامعه و آب آشامیدنی مردم حل شود، منابع آبی افزایش یابد و بانک‌ها احیا شود.»