فیلم/بی توجهی اوباما به نخست وزیر عراق در حاشیه نشست هفت

سیاسی

بین الملل: انتشار فیلم بی توجهی «باراک اوباما» به «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در حاشیه نشست گروه هفت در شبکه های اجتماعی واکنشهای مختلفی را از سوی کاربران داشته است.

فیلم/بی توجهی اوباما به نخست وزیر عراق در حاشیه نشست هفتبین الملل: انتشار فیلم بی توجهی «باراک اوباما» به «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در حاشیه نشست گروه هفت در شبکه های اجتماعی واکنشهای مختلفی را از سوی کاربران داشته است.