فیلم/ پیشروی مقاومت لبنان در جرود عرسال

سیاسی

بین الملل: نیروهای مقاومت لبنان در نبرد با تروریست های تکفیری به پیشروی خود در جرود عرسال ادامه می دهند.

فیلم/ پیشروی مقاومت لبنان در جرود عرسالبین الملل: نیروهای مقاومت لبنان در نبرد با تروریست های تکفیری به پیشروی خود در جرود عرسال ادامه می دهند.