آمانو:

اثبات صلح آمیز بودن برنامه ای هسته ای ایران سال ها زمان می برد

سیاسی

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد اثبات صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران حتی در صورت امضای توافقنامه با گروه 1+5 سال ها زمان می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یوکیا آمانو در کنفرانسی مطبوعاتی عنوان کرد: نمی توانم در این مرحله به طور مشخص اعلام کنم که اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران چند سال طول می کشد، ولی این مسئله حداقل چندین سال طول خواهد کشید و نه چند ماه و یا چند هفته بلکه اثبات این امر نیاز به چند سال زمان نیاز دارد.

وی افزود: رسیدن به یک نتیجه جامع در مورد برنامه هسته ای ایران تا حد زیادی منوط به اجرای پرتوکل الحاقی توسط تهران همانند 120 کشور دیگر امضا کننده است.

آمانو پیشتر نیز گفته بود: آژانس همچنان به راستی آزمایی و عدم هرگونه انحراف در مراکز هسته ای تحت موافقتنامه پادمان توسط ایران تاکید می کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']