آمانو اعلام کرد:

بررسی درخواست سوریه برای اورانیوم کمتر غنی سازی شده

سیاسی

آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در حال مطالعه بر روی درخواست دولت سوریه برای تبدیل سوخت یک رآکتور اتمی در نزدیکی دمشق از اورانیوم با غلطت بالا به اورانیوم کمتر غنی سازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی اظهار داشت که این رآکتور سوری در حال فعالیت با اورانیوم با غلظت بالاست و دولت سوریه خواستار تغییر آن با اورانیوم کمتر غنی سازی شده است.

وی افزود که مقامات دولت سوریه همچنین خواستار خروج اورانیوم با غنای بالا از این کشور هستند. آمانو اعلام نکرده است که سوخت موجود در رآکتور متعلق به دولت سوریه تا چه اندازه ای غنی سازی شده است.

گفتنی است اورانیوم با غنای کمتر از 5 درصد به عنوان اورانیوم کمتر غنی سازی شده شناخته می شود و اورانیومی که بیش از 90 درصد غنی سازی شده باشد، برای ساخت بمب هسته ای به کار می آید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']