با رای دادگاه عالی آمریکا؛

قدس به عنوان محل تولد آمریکایی ها ثبت نمی شود

سیاسی

دادگاه عالی آمریکا قانونی جنجالی را تصویب کرد که به شهروندان این کشور که در شهر قدس به دنیا می آیند اجازه نمی دهد محل تولدشان در گذرنامه را «اسرائیل» ثبت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت، حکم دادگاه عالی آمریکا موفقیتی برای سیاست خارجی دولت باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

کنگره آمریکا در سال ۲۰۰۲ طرحی را تصویب کرده بود که اجازه ثبت محل تولد شهروندان آمریکایی در شهر قدس را به عنوان «قدس-اسرائیل» می داد اما دادگاه عالی آمریکا با ۶ رای موافق در برابر ۳ رای مخالف این قانون را لغو کرد.

رای دادگاه عالی آمریکا وزارت خارجه آمریکا را ملزم می کند تا از ثبت محل تولد برای شهروندان این کشور که در شهر قدس به دنیا می آیند به عنوان متولدین سرزمین های اشغالی فلسطین خودداری کند. همچنین این حکم کمکی به سیاست خارجی اوباما خواهد بود که نمی خواهد حاکمیت هیچ یک از دو طرف درگیر در بحران خاورمیانه بر شهر قدس را بپذیرد.

مذاکرات بر سر تعیین وضعیت شهر قدس، یکی از چالشی ترین مسائل مرتبط با مذاکرات سازش بوده است. آمریکا مدعی است از سال ۱۹۴۸ و تاسیس رژیم صهیونیستی درباره تعیین حاکمیت این شهر موضع بی طرفی اتخاذ کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']