کامرون تهدید وزراء کابینه خود را پس گرفت / سوء برداشت شده است

سیاسی

نخست وزیر انگلیس تهدید خود درباره لزوم استعفای وزیرانی که با خروج از اتحادیه اروپا مخالفند را پس گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، نخست وزیر انگلیس از تهدید خود درباره لزوم استعفای وزرائی که با خروج از اتحادیه اروپا مخالفند را پس گرفت.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس امروز اعلام کرد، تهدید دیروز دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس درخصوص لزوم اسعفای وزیرانی در کابینه که مخالف خروج این کشور از اتحادیه اروپا هستند مورد سوء برداشت خبرنگاران قرار گرفته است.

این سخنگو در ادامه گفت: منظور کامرون از آن سخنان این بود که تمامی وزراء باید به مسولیت جمعی در طول فرایند مذاکرات متعهد بوده و از آن پیروی کنند.

در ادامه سخنان وی آمده است: کامرون هنوز هیچ تصمیمی درباره خروج برخی وزراء از کابینه در فرایند مذاکره با اتحادیه اروپا اتخاذ نکرده است.

این در حالیست که گاردین در ادامه تصریح کرد که خبرنگاران حاضر در کنفرانس خبری دیروز به استناد متن سخنان کامرون هرگونه سوء برداشت از صحبت های تهدید آمیز وی خطاب به وزیران را رد می کنند.