تظاهرات مردم بحرین علیه رژیم آل‌خلیفه در منامه

سیاسی

مردم بحرین با برگزاری تظاهرات علیه رژیم آل‌خلیفه در شهر منامه، با سر دادن شعارهایی آزادی فوری زندانیان سیاسی از جمله شیخ علی سلمان را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین در شهر منامه پایتخت این کشور علیه رژیم آل خلیفه تظاهرات کردند.

بر اساس این گزارش، تظاهرات کنندگان ضمن سر دادن شعارهایی علیه رژیم آل خلیفه، آزادی فوری زندانیان سیاسی از جمله شیخ علی سلمان دبیرکل جمیعت الوفاق را خواستار شدند.

ساکنان منطقه «الدراز» نیز تظاهراتی علیه مقامات آل خلیفه برگزار کردند. تظاهرکنندگان همبستگی خود با زندانیان سیاسی در بند آل خلیفه را اعلام و خواستار آزادی آنها شدند.

گفتنی است تظاهرات مردم بحرین علیه رژیم آل خلیفه در اعتراض به بازداشت های سیاسی و اقدامات سرکوبگرانه آنها همچنان ادامه دارد.