تشکیل دولت آینده ترکیه در هاله‌ای از ابهام

واحد مرکزی خبر نوشت:

با شمارش اولیه انتخابات پارلمانی ترکیه حاکمیت سیزده ساله حزب عدالت وتوسعه پایان یافته و چگونگی تشکیل حکومت آتی این کشور در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

به گزارش رسانه های ترکیه، تا کنون بیش از 99 درصد صندوقهای رآی گیری شمارش شده که طبق آخرین ارقام حاصله حزب عدالت وتوسعه 40 ممیز 8 دهم درصد ؛ حزب جمهوریخواه خلق 25 درصد ؛ حزب حرکت ملی گرا 16 و 3 دهم درصد و حزب دمکراتیک خلقها نیز 13 درصد آرای به صندوق ریخته شده را از آن خود کردند .

بنا بر این، تعداد نمایندگان در مجلس آتی ترکیه از حزب عدالت و توسعه 258 نفر، حزب جمهوریخواه خلق 132 ، حزب حرکت ملی گرا 81 و از حزب دمکراتیک خلقها 79 کرسی خواهد بود و بدین ترتیب حاکمیت مطلق حزب عدالت وتوسعه پس از سیزده سال پایان یافت زیرا این حزب بدلیل عدم کسب نصف کرسی های مجلس به اضافه یک (276 کرسی ) ناچار به ائتلاف با احزاب دیگر است و در غیر اینصورت ترکیه بسوی انتخابات زودرس خواهد رفت .
بنا بر ارقام منتشره تا کنون از 174هزار و 195 صندوق رآی از 174 هزار و 220 صندوق شمارش شده است.

بنا بر قوانین ترکیه با اعلام نتایج رسمی انتخابات از سوی شورای عالی انتخابات ؛ رئیس جمهور به بزرگترین حزب دستور تشکیل حکومت را می دهد و چنانچه این حزب نتواند طی 45 روز حکومت را تشکیل دهد بنا بر ماده 166 قانون اساسی انتخابات پارلمانی تجدید خواهد شد.
حکومت اقلیت، حکومت ائتلافی و یا انتخابات زود هنگام سه سناریوی پیش روی ترکیه است و با توجه به اینکه تمامی احزاب مخالف درهای ائتلاف با حزب عدالت و توسعه را بسته اند احتمال برگزاری انتخابات زودرس پر رنگ تر از دیگر گزینه ها بنظر می رسد.

گفتنی است با مشخص شدن تابلوی پارلمان آتی ارزش لیر در مقابل دلار با 4 و شش دهم درصد کاهش به 2 لیرو 79 قوروش رسید. این رقم دو روز قبل از انتخابات 2و 65 بود .

52261

کد N849913