حزب حاکم مکزیک برنده انتخابات کنگره شد

سیاسی

حزب حاکم مکزیک به رهبری رئیس جمهور این کشور برنده انتخابات کنگره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس ۲۴، به رغم اعتراضات و برگزاری تظاهرات های ضد دولتی، حزب حاکم مکزیک موفق شد اکثریت خود را در کنگره حفظ کند. 

انتخابات روز یکشنبه که انتخابات میان دوره ای کنگره بود به منزله آزمونی برای «انریکو پنا نیتو» رئیس جمهور مکزیک، مطرح بود.

بر اساس نتایج شمارش آرا، حزب «پی آر ای» بیش از ۳۰ درصد آرا را تصاحب کرده و حزب اقدام ملی این کشور نیز ۲۲ درصد را تصاحب کرده اند. در صورت پابرجا بودن این نتیجه تا پایان شمارش آرا حزب حاکم پی آر ای بین ۱۹۶ تا ۲۰۳ کرسی از مجموع ۵۰۰ کرسی کنگره را تصاحب می کند در حالیکه در انتخابات سال ۲۰۱۲ این حزب موفق به کسب ۲۰۷ کرسی شده بود. 

بر همین اساس حزب سبز مکزیک که از متحدان حزب حاکم محسوب می شود نیز موفق به کسب ۴۱ تا ۴۸ کرسی در انتخابات کنگره می شود. 

از زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی تا روز گذشته چهار نامزد این انتخابات کشته شده بودند. 

در جریان انتخابات میان دوره ای روز یکشنبه بیش از ۵۰۰ نماینده مجلس نمایندگان، ۹ فرماندار و حدود ۹۰۰ شهردار در سراسر مکزیک انتخاب خواهند شد.