ابراهیم الجعفری:

راهکار مذاکره شاکله اصلی حفظ ثبات و امنیت در منطقه است

سیاسی

وزیر خارجه عراق بر لزوم افزایش تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و اتخاذ راهکار مذاکره در منطقه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق در جمع سفرای کشورهای عربی در بغداد بر لزوم تشریک مساعی و گسترش تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشهایی که منطقه با آن روبرو است تاکید کرد.

 وی همچنین اعلام کرد راهکار مذاکره شاکله اصلی حفظ امنیت و ثبات در منطقه است.

الجعفری همچنین بر اهمیت اشاعه فرهنگ و آگاهی عمومی و پایبندی به مسئولیتها  در روابط میان کشورها تاکید کرد.