محاکمه مرسی به تعویق افتاد

سیاسی

رسیدگی به پرونده محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر در مورد اتهام جاسوسی برای قطر به 10 ژوئن موکول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، دادگاه کیفری قاهره محاکمه محمد مرسی و 10 نفر دیگر از اعضای جنبش اخوان المسلمین در مورد اتهامات جاسوسی و افشای اسناد کشور به قطر را به 10 ژوئن موکول کرد.

بر این اساس مرسی برای 5 اتهام در دادگاه مصر محاکمه می شود که به خاطر یکی از آنها به 20 سال زندان محکوم شد. وی در عین حال در رابطه با قضیه جاسوسی و دادن دستور حمله به زندان، منتظر صدور حکم است و دادگاه او در مورد اهانت به دستگاه قضایی و جاسوسی برای قطر هنور برگزار نشده است.

گفتنی است مرسی در خصوص اتهام دستور بازداشت و شکنجه معترضان مقصر شناخته شده و حکم اعدام برای وی صادر شده است.

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']