از دست رفتن اکثریت حزب اردوغان در انتخابات پارلمانی

سیاسی

نتایج شمارش بیش از ۹۸ درصد از آرای انتخابات پارلمانی ترکیه نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رییس جمهور این کشور اکثریت خود را در پارلمان از دست داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان ترک، تا کنون حدود ۹۸ درصد آرا شمارش شده و حزب عدالت و توسعه حدود ۴۱.۲ درصد آرا را به دست آورده است. این حزب از سال ۲۰۰۳ و به مدت ۱۳ سال است که بر ترکیه حکومت می کند ولی در صورتی که نتایج این انتخابات تایید شوند، این حکومت انحصاری به پایان خواهد رسید و حزب اردوغان ناچار به ائتلاف با سایر احزاب خواهد شد.

نتایج این انتخابات در صورتی که با شمارش نتایج نهایی تغییری نیابد، باعث می شود تا طرح رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه برای تغییر نظام سیاسی در ترکیه از پارلمانی به ریاستی، ناکام بماند.

در حال حاضر نظام سیاسی در ترکیه پارلمانی است و به طور عملی قدرت اجرایی در اختیار نخست وزیر است ولی اردوغان قصد داشت نظام سیاسی در ترکیه را به ریاستی تغییر داده تا همچنان بتواند قدرت اجرایی را در این کشور در دست داشته باشد.

برای تصویب این تغییر در پارلمان ترکیه، رجب طیب اردوغان به دو سوم آرای نمایندگان احتیاج داشت که با توجه به نتایج انتخابات امروز، دور از دسترس به نظر می رسد.

از سوی دیگر، حزب چپ‌های دموکراتیک خلق ها (HPD) که از حمایت کردها برخوردار است، شگفتی ساز این دوره از رقابت های انتخاباتی در ترکیه بوده و ۱۲.۶ درصد از آرا را از آن خود کرده است. احزاب برای ورود به پارلمان ترکیه باید بیش از ۱۰ درصد آرا را از آن خود کنند و به این ترتیب حزب چپ های دموکراتیک خلق ها برای اولین بار به پارلمان ترکیه راه خواهد یافت.

در همین رابطه «سیری ثریا اوندر» یکی از نمایندگان این حزب به خبرنگاران گفت که این حزب توانسته است در اولین ورود خود به پارلمان، بیش از ۷۶ کرسی از ۵۵۰ کرسی پارلمان بدست آورده است. در همین حال حزب جمهوریخواه خلق که مهمترین حزب مخالف دولت اردوغان محسوب می شود، ۲۵.۱ درصد از آرا را از آن خود کرده است.

در آخرین انتخابات پارلمانی در ترکیه، حزب حاکم بیش از ۵۰ درصد از آرا را از آن خود کرده بود، با این حال نتایج انتخابات اخیر نشان می دهد که از میزان محبوبیت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه کاسته شده است.

همچنین حزب جنبش ملی که دیگر حزب مخالف دولت ترکیه بوده است تاکنون ۱۶.۷ درصد از آرا را بدست آورده و به این ترتیب حزب حاکم عدالت و توسعه برای تشکیل دولت نیاز به ائتلاف با مخالفین خود را دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']