حمایت عمان از ابتکار عمل سازمان ملل برای برگزاری گفتگوهای یمن در

سیاسی

وزیر امور خارجه عمان بر حمایت این کشور از ابتکار عمل سازمان ملل در برگزاری کنفرانس ژنو برای پایان بخشیدن به بحران یمن با مشارکت تمام گروه های سیاسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبأ نت، «یوسف بن علوی بن عبد الله» وزیر خارجه عمان این موضوع را در دیدا با اسماعیل ولد الشیخ فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن عنوان کرد. نماینده سازمان ملل در چارچوب جلب حمایت و تایید بین المللی از کنفرانس ویژه یمن در ژنو به پادشاهی عمان سفر کرده است.

وزیر امور خارجه عمان در این دیدار همچنین بر اولویت تسهیل رساندن کمک های انسانی اعم از آب، برق و دیگر خدمات اساسی به مردم جنگ زده یمن در مناطق مختلف این کشور تاکید کرد.

بر این اساس طی این دیدار فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن، دولت عمان را در جریان آخرین تلاش ها برای ایجاد مقدمات لازم جهت برگزاری کنفرانس مذکور که قرار است در اواسط ماه جاری برگزار شود، قرار داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']