تسلط مقاومت و ارتش سوریه بر گذرگاه «الحمرا القصیر»

سیاسی

ارتش سوریه و رزمندگان مقاومت لبنان بر گذرگاه استراتژیک الحمرا القصیر میان کوه فلیطه و کوههای عرسال مسلط شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، ارتش و رزمندگان مقاومت بر گذرگاه الحمرا القصیر که کوه فلیطه را به کوههای عرسال مرتبط می کند تحت کنترل خود درآوردند.

به گفته منابع لبنانی گذرگاه الحمرا القصیر یکی از مهمترین گذرگاه هایی است که جبهه النصهر میان لبنان و سوریه از آن استفاده می کرد.

شایان ذکر است که طی هفته های گذشته ارتش و مقاومت لبنان دستاوردهای مهمی داشته اند و موفق شده اند که مناطق زیادی از از کنترل تروریست های النصره خارج کنند.