اختصاص اعتبار برای تکمیل باند دوم جاده رودهن- فیروز کوه- قائم شهر

با تصویب هیئت وزیران، مبلغ سیصد میلیارد ریال برای تکمیل طرح احداث باند دوم رودهن- فیروز کوه- قائم شهر در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، متن مصوبه هیئت وزیران بدین شرح است:

مبلغ سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع بند ش ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای تکمیل طرح احداث باند دوم رودهن- فیروز کوه- قائم شهر ناشی از عدم تخصیص تصویب‌نامه شماره 136351/ت 51528 ه مورخ 12/ 11/ 1393 و اصلاحیه آن موضوع تصویب نامه شماره 160010/ت51711ه مورخ 26/ 12/ 1393 در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 12/ 3/ 1394 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N848978