فیلم/ حملات هوایی آل سعود به صنعاء

سیاسی

بین الملل: عربستان سعودی امروز مناطق مختلف صنعاء پایتخت یمن را بمباران کرد که بر اثر آن صدها شهروند یمنی شهید و زخمی شدند.

فیلم/ حملات هوایی آل سعود به صنعاءبین الملل: عربستان سعودی امروز مناطق مختلف صنعاء پایتخت یمن را بمباران کرد که بر اثر آن صدها شهروند یمنی شهید و زخمی شدند.