پیشروی نیروهای مقاومت در جرود عرسال

سیاسی

نیروهای مقاومت توانستند ارتفاعات راهبردی قرنه التنور در جرود عرسال را آزاد کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، نیروهای مقاومت کنترل ارتفاعات راهبردی «قرنه التنور» در جنوب شرق جرود عرسال در لبنان را در اختیار بگیرند.

پایگاه العهد نیز از فرار دسته جمعی تروریستها از ارتفاعات «الحصن» و «وادی الخلیل» واقع در شرق جرود عرسال خبر دادند.