بمباران مناطق مختلف صنعاء ۲۲۴ شهید و زخمی بر جا گذاشت

سیاسی

منابع بیمارستانی یمن از شهید و زخمی شدن ۲۲۴ نفر از شهروندان یمنی در حملات امروز عربستان سعودی به صنعاء خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های متجاوز عربستان سعودی امروز مناطق مختلف صنعاء پایتخت یمن را به شدت آماج حملات خود قرار دادند.

وزارت بهداشت یمن در این باره اعلام کرد طبق آمارهای غیر نهایی این حملات تاکنون ۴۴ شهید و ۱۸۰ زخمی بر جا گذاشته است.