عضو شورای عالی صلح افغانستان در گفتگو با مهر:

زمینه رشد و گسترش داعش در افغانستان وجود ندارد

سیاسی

نماینده پارلمان افغانستان گفت: زمینه رشد و گسترش داعش در افغانستان وجود ندارد زیرا افکار آنها با عقاید مردم افغانستان همخوانی ندارد.

استاد اکبری، عضو شورای عالی صلح افغانستان و نماینده پارلمان افغانستان در گفتگو با خبرنگار مهر در کابل گفت: مذاکرات غیر رسمی و بر اساس روابط شخصی میان دولت و طالبان وجود دارد اما اینکه این تماس های غیر رسمی به یک مذاکرات رسمی منجر می شود یا نه معلوم نیست.

وی گفت: تا رهبری طالبان به صورت رسمی از آمادگی این گروه برای مذاکره خبر ندهد مطمئن نیستیم که تلاش ها به نتیجه می رسد.

عضو شورای عالی صلح افغانستان افزود: در جلسه ای غیر رسمی که چندی پیش در قطر برگزار شد انعطاف اندکی از سوی طالبان دیده می شد و این نرمش کاملا مشهود بود.

نماینده پارلمان افغانستان اظهار داشت: معمولا دو طرف جنگ تا به یک توافق نرسیده اند تلاش می کنند که از لحاظ نظامی در موقعیت برتر قرار بگیرند.

وی اضافه کرد: زمینه گسترش داعش در افغانستان بسیار اندک است. مردم افغانستان با دید گروه تروریستی داعش موافق نیست. البته ممکن است داعش بتواند کسانی را خریداری کند اما اندیشه های آنها با اعتقادات مردم افغانستان موافق نیست و زمینه رشد آنها در افغانستان وجود ندارد.