گامبیا دیپلمات ارشد اروپا را اخراج کرد

سیاسی

رئیس جمهور گامبیا در ادامه رویکرد ضد استعماری خود فرمان اخراج دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا از این کشو را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، «یحیی جامه» رئیس جمهور گامبیا، فرمان اخراج «اگنس گیلارد» را از این کشور صادر کرد. گیلارد عالیترین دیپلمات اتحادیه اروپا در گامبیا محسوب می شد. 

کشورهای غربی حکومت گامبیا را متهم به نقض حقوق بشر می کنند. 

هنوز دلیل اصلی این اقدام رئیس جمهور گامبیا اعلام نشده اما گفته می شود که این حرکت در ادامه اقدامات ضد استعماری یحیی جامه انجام شده است. 

جامه در سال گذشته اعلام کرد که گامبیا دیگر عضو کشورهای مشترک المنافع نبوده و دیگر مستعمره هیچ کشوری محسوب نمی شود. 

وی همچنین مدتی قبل زبان انگلیسی را که سال ها به عنوان یکی از زبان های اصلی گامبیا محسوب شده و در این کشور تدریس می شد نامعتبر اعلام کرد.