پارلمان افغانستان: کرزای به فکر تشکیل دولت موازی است

سیاسی

نمایندگان پارلمان افغانستان از با انتقاد از مقامات دولت سابق گفتند حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین به دنبال تشکیل دولت موازی است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، برخی از نمایندگان پارلمان افغانستان می گویند فعالیت های کرزای در راستای تامین منافع هند است و کرزای به فکر تشکیل دولت موازی است.

آنها این مساله را خطرناک توصیف کردند و از مقامات دولت سابق خواستند با دولت جدید همکاری نمایند.

نمایندگان پارلمان افغانستان اظهار داشتند: دولت موازی از سوی اشرف غنی و عبدالله عبدالله قابل پیش بینی بود اما کرزای، رئیس جمهور پیشین این بحران را تشدید می کند.