عبدالله عبدالله امروز به تاجیکستان می‌رود

سیاسی

عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان به دعوت رسمی دولت تاجیکستان امروز به این کشور سفر می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، رئیس اجرایی دولت افغانستان در این سفر دو روزه در مورد افزایش ناامنی‌ها در منطقه و مبارزه جدی با تروریسم با مقامات عالیرتیه تاجیکستان گفتگو خواهد کرد.

این نخستین سفر عبدالله به تاجیکستان پس از اخذ مقام ریاست اجرایی دولت افغانستان است.

افغانستان و تاجیکستان صدها کیلومتر مرز مشترک دارند؛ این کشور در شمال افغانستان قرار دارد و داعش تحرکاتی در مرزهای دو کشور دارد.