اخبار ضد و نقیض از تصرف میادین نفتی سودان جنوبی توسط شورشیان

سیاسی

اخبار ضد و نقیضی در رابطه با سلطه شورشیان سودان جنوبی بر میادین نفتی استان «الوحده» بعد از نبرد آنها با نیروهای دولتی منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شورشیان سودان جنوبی با اعلام اینکه میادین نفتی را به تصرف خود درآورده اند، تاکید کردند هدف آنها تصرف تمام میادین نفتی و به تعطیلی کشاندن این میادین است.

«جیمز جادیک داک» سخنگوی گروه موسوم به جنبش مردمی آزادسازی سودان با تاکید بر سلطه شورشیان به میادین نقتی الوحده، گفت: در واکنش به حمله مستمر و همه جانبه دولت علیه پایگاه های ما، تمام میادین نفتی سودان جنوبی جزء اهداف ماست تا از این طریق بتوانیم با تصرف میادین نفتی تولید آنها را متوقف کنیم.

از سوی دیگر سخنگوی ارتش سودان جنوبی با تکذیب ادعای شورشیان گفت: نیروهای دولتی همچنان کنترل ایالات الوحده را در اختیار دارند و نبرد همچنان ادامه دارد.

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']