جولی بیشاپ:

داعش از گاز شیمیایی کلروین استفاده کرده است

سیاسی

وزیر امور خارجه استرالیا امروز در یک سخنرانی تصریح کرد که گروه تروریستی داعش از گاز کلرین به عنوان یک سلاح استفاده کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر امور خارجه استرالیا امروز در یک سخنرانی گفت گروه تروریستی داعش از گاز کلرین به عنوان یک سلاح استفاده کرده است.

«جولی بیشاپ» وزیر امورخارجه استرالیا امروز در سخنرانی خود در کنفرانس «کشورهای فعال در مبارزه عیله گازهای سمی» گفت: گروه تروریستی داعش، گاز سمی کلروین را به عنوان یک سلاح مورد استفاده قرار داده است.

وی در ادامه سخنان خود در شهر پرت  مرکز ایالت استرالیای غربی در استرالیاگفت: این گروه تروریستی دائماً به جذب متخصصین آزموده با هدف تلاش در گسترش دامنه استفاده از سلاح های شیمیایی مشغول است و به همین علت این گروه یکی از بزرگترین تهدیداتی است که امروزه با آن مواجه هستیم.

وزیر امور خارجه استرالیا در ادامه افزود: ما شاهد افزایش رویایی آنان برای عملی ساختن افکار تروریستی خود و دست یابی به عوامل شیمیایی در جهت ساخت سلاح های کشتار جمعی هستیم.

او با ابراز نگرانی در این باره جذب دائمی کارشناسان شیمیایی به ویژه از کشورهای غربی را نشانه ای از گسترش این تسلیحات قلمداد نمود.

بیشاپ گفت بیشتر این متخصصین از کشور دانمارک هستند.