العامری خبر داد:

آزادسازی کامل منطقه ناظم الثرثار در الرمادی

سیاسی

دبیر کل سازمان «بدر» و از رهبران نیروهای مردمی عراق از آزادسازی کامل منطقه ناظم الثرثار واقع در شمال الرمادی و آزادی سربازان تحت محاصره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، هادی العامری گفت: نیروهای امنیتی و مردمی عراق منطقه ناظم الثرثار واقع در شمال الرمادی را به طور کامل از سیطره عناصر گروهک تروریستی داعش خارج کردند.
وی افزود: نیروهای امنیتی و مردمی همچنین توانستند سربازان تحت محاصره در این منطقه را آزاد کنند.
پیش از این فرماندهان عملیات بغداد از پیشروی نیروهای خود در شمال ناظم الثرثار خبر داده بودند که با تلاش نیروهای امنیتی و مردمی این منطقه به طور کامل از کنترل تروریست های داعش خارج و سربازان تحت محاصره در این منطقه نیز آزاد شدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']