طارق عزیز در زندان مرد

سیاسی

وزیر خارجه عراق در دوران دیکتاتوری صدام که محکومیت خود را در زندان می گذراند، پس از انتقال به بیمارستانی در شهر ناصریه درگذشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عربی، معاون فرماندار استان ذی قار عراق از مرگ «طارق عزیز» از مقامات ارشد دوران صدام خبر داد. بر این اساس وزیر خارجه و معاون نخست وزیر عراق در رژیم پیشین عراق پس از وخامت حالش در زندان، به بیمارستانی در شهر ناصریه منتقل شده که در آنجا درگذشته است.

طارق عزیز از سال 1983 تا 1991 وزیر خارجه عراق بود و از مهره های موثر رژیم صدام به شمار می رود. وی که از اقلیت آشوری عراق بود پس از سقوط دیکتاتوری صدام محاکمه شده و در سال 2009 به 7 سال زندان محکوم شد. وی همچنین در محاکمه دیگری که یک سال بعد برگزار شد، محکوم به اعدام شد که این حکم در موردش به اجرا درنیامد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']