تصمیم دانشجویان انگلیس خشم اسراییل را برانگیخت

العالم نوشت:

رییس یک حزب صهیونیستی از دولت انگلیس خواست تا تصمیم اتحادیه دانشجویان انگلیس مبنی بر پیوستن به سازمان (BDS) را محکوم کند.

به گزارش پایگاه شبکه خبری العالم، سازمان BDS موسوم به جنبش بایکوت ، عدم سرمایه گذاری و تحریم، مسوولیت ریاست کمپین بین المللی تحریم رژیم صهیونیستی را برعهده دارد.

روزنامه صهیونیستی معاریو به نقل از یایئر لابید رئیس حزب " یش عتید "( آینده آنجاست)خاطرنشان کرد: من در اواخر ماه جاری میلادی رهسپار لندن خواهم شد تا مقام های انگلیس را نسبت به مبارزه با سازمان مزبور متقاعد کنم.

لابید گفت: این سازمان سعی دارد نهادهای بین المللی را وادار کند تا اسراییل را مورد تحریم قرار دهند و همین امر تل اویو را می ترساند.

تصمیم اتحادیه دانشجویان انگلیس در اعتراض به سیاست رژیم صهیونیستی در راستای جنبش جهانی تحریم این رژیم قرار دارد.

این اتحادیه در بردارنده بیش از 5 هزار استاد و پژوهشگر آمریکایی است

4949

 

کد N846575