طرح دولت کانادا برای انگشت نگاری از اتباع 150 کشور

سیاسی

دولت کانادا طرحی را در دست دارد که از سال 2018 یا 2019 از تمام کسانی که با روادید به این کشور وارد می شوند، انگشت نگاری کرده و از آنها عکس خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، این طرح دولت کانادا برای اجرایی شدن باید به تصویب پارلمان این کشور نیز برسد.

در حال حاضر دولت کانادا از شهروندان 29 کشور از جمله سوریه، افغانستان، پاکستان و لیبی در زمان ورود به این کشور عکسبرداری و انگشت نگاری می کند اما مقررات جدید شامل شهروندان 150 کشور خواهد شد.

با این حال براساس این گزارش این قانون شامل حال شهروندان آمریکایی نخواهد شد. گفتنی است مقررات جدید حتی شامل افرادی نیز خواهد بود که برای کار یا تحصیل با ویزای توریستی یا دائمی به کانادا وارد می شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']