اسرائیل دیگر برای سعودی ها تهدید به شمار نمی آید

سیاسی

نتایج یک نظرسنجی توسط یک مرکز در رژیم اسرائیل نشان می دهد که سعودی ها دیگر این رژیم را به عنوان بزرگترین تهدید علیه خود نمی بینند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، این نظرسنجی که توسط مرکز میان رشته ای هرتزلیا انجام شده نشان می دهد که 53 درصد از سعودی ها به ایران به عنوان اصلی ترین دشمن خود می نگرند.

این در حالی است که داعش با 22 درصد و رژیم صهیونیستی با 18 درصد در مکان های دوم و سوم بزرگترین تهدیدات و دشمن برای سعودی ها محسوب می شوند. این نظرسنجی از طریق تلفن و از میان 506 شهروند سعودی با ضریب خطای 5 درصد و با همکاری دانشگاه های ویسکانسین و میلواکی انجام شده است.

آلکس مینتز که ریاست موسسه سیاست و استراتژی مرکز بین رشته ای هرتزلیا را برعهده دارد و ناظر انجام این نظرسنجی بوده می گوید هیچ یک از کسانی که پاسخ به سوالات را جمع آوری کرده اند، منبع این نظرسنجی نبوده اند.

این در حالی است که اسرائیل و عربستان، هر چند در ظاهر دشمنان دیرینه یکدیگر محسوب می شوند و روابط دیپلماتیک با یکدیگر ندارند. سال گذشته نیز مرکز بین رشته ای هرتزلیا نظرسنجی مشابهی را در مورد ایران انجام داده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']