مدارک افشا شده اسنودن نشان داد؛

جاسوسی آمریکا از اینترنت گسترده تر شده است

سیاسی

مدارک افشا شده از سوی پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا نشان می دهد که دولت اوباما شنود و جاسوسی غیرقانونی شبکه جهانی اینترنت را به بهانه شکار هکرها افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، این مدارک جدید توسط ادوارد اسنودن که در حال حاضر در تبعید و در روسیه زندگی می کند در اختیار روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفته است.

پیش از این وزارت دادگستری آمریکا در میانه سال 2012 اعلام کرده بود که دست کم آژانس امنیت ملی این کشور دو بار اجازه شنود و جاسوسی بدون مجوز را به بهانه به دام انداختن هکرها از طریق کابل های اینترنتی در درون آمریکا داده است.

گفتنی است ادوارد اسنودن در سال 2013 افشا کرد که مقامات دولت آمریکا طی سال های گذشته از مکالمات بین المللی و نامه های الکترونیک تمامی مردم آمریکا جاسوسی و استراق سمع می کرده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[div id='__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once']