برادر شاه عربستان تهدید به افشاگری کرد

ایرنا نوشت:

طلال بن عبدالعزیز برادرشاه عربستان تهدید کرد درصورتی که مزاحمت ها و سختگیری های مسوولان دیوان پادشاهی، وزارت خارجه و اقتصاد برای وی ادامه یابد لب به افشاگری خواهد گشود.

به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری خبریمن، طلال بن عبدالعزیز برادرشاه عربستان مسوولان دیوان پادشاهی، وزارت اقتصاد و وزارت خارجه را متهم کرد که برای وی مزاحمت هایی ایجاد کرده اند.

وی درصفحه توییترخود نوشت: صبرم ازمزاحمت ها و سنگ اندازی های مسوولان دفترپادشاه، وزارت خارجه و اقتصاد به سر آمده است.

طلال بن عبدالعزیز افزود: وضعیت چنان وخیم است که برخی ازطرف های دولتی حتی در اموربدیهی و ساده برای ما مزاحمت ایجاد می کنند.

برادرشاه عربستان تصریح کرد: اکنون فقط اشاره می کنم که عاقل را اشاره ای بس است، درصورتی که این مزاحمت ها ادامه یابد و امورپیچیده ترشود مجبورمی شوم لب به سخن بگشایم.

وی گفت: فقط خواستم همه مردم ازاین مزاحمت ها که درمراحل ابتدایی خود قراردارد آگاه شوند و ازمخلصان انتظاردارم که این امورچنان پیچیده نشود و به جایی نرسد که مایل به آن نیستیم.

طلال بن عبدالعزیز پیش ازاین نیزعزل و نصب های برادر خود سلمان را یک اقدام بدون اندیشه و مخالف ساز و کار بیعت در خاندان سعودی خوانده بود.

وی درباره عزل ولیعهد پیشین و نصب محمد بن نایف به عنوان ولیعهد و تعیین فرزند خود به عنوان وزیردفاع و جانشین ولیعهد گفت: این تغییرات یک اقدام ناگهانی و بدون اندیشه و برخلاف سازو کار بیعت است.

وی درصفحه توییترخود افزود: هیچ کدام ازاین احکام صادرشده غیرازجمله توکل برخدا، با شریعت اسلامی و سیستم کشورداری ما همخوانی ندارد و هیچ بیعت و فرمانبری نیزبرگردن کسی نیست.

طلال بن عبدالعزیز اضافه کرد: کسی که شریعت اسلامی و سیستم حکومتی را نیز دراین باره نادیده گرفته (شاه عربستان) بیعتی برگردن کسی ندارد.

5252

کد N845973