پخش پوسترهایی در حمایت از سیاستهای روحانی در حرم امام

حسن روحانی

فرارو نوشت:

کد N845934