سید حسن نصرالله فردا سخنرانی می کند

سیاسی

شبکه المنار لبنان از سخنرانی دبیر کل حزب الله لبنان در روز جمعه(فردا) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المنار لبنان از سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در روز جمعه خبر داد.

بر اساس گزارش این شبکه دبیر کل حزب الله در سخنرانی که ساعت 16:45 دقیقه به وقت محلی خواهد بود به تشریح تحولات سیاسی داخلی و منطقه ای خواهد پرداخت.