نامه نماینده اردبیل به رئیس قوه قضائیه: با تشنج آفرینان در جلسه سخنرانی روحانی برخورد کنید

نامه نیوز نوشت:

کد N845830