نشست عمومی ایران و ۱+۵ امروز برگزار می شود

سیاسی

در پی نشست هماهنگی معاونان وزیر امور خارجه کشورمان با هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین نشست عمومی ایران و ۱+۵ ساعت۱۱ به وقت محلی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی نشست هماهنگی معاونان وزیر امور خارجه کشورمان با هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین نشست عمومی ایران و ۱+۵ ساعت۱۱ به وقت محلی برگزار می شود. قرار است در ادامه این نشست معاونان وزیر امورخارجه کشورمان نشست های دو جانبه با هیات روسی و چینی به طور جداگانه داشته باشند.

بعداز ظهر امروز در وین مذاکرات کارشناسی برگزار خواهدشد.