گفتگوی مهر با کارشناس اندیشکده تاسام ترکیه:

«آرای خاکستری» و «صیانت از آراء» تعیین کننده انتخابات ترکیه هستند

سیاسی

دکتر «هازار ورال» پژوهشگر و ایران شناس اندیشکده «تاسام» دو موضوع «آرای استراتژیک» و «صیانت از آراء» را در تعیین نتایج انتخابات عمومی ترکیه موثر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که در ترکیه با نام انتخابات عمومی از آن نام برده می شود و به سبب تاثیر مستقیمی که بر انتخاب نخست وزیر و ترکیب کابینه دارد، مهمترین و تاثیرگذارترین انتخابات این کشور نیز به شمار می رود در روز یکشنبه ۷ژوئن ۲۰۱۵ میلادی و مصادف با ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۴ خورشیدی در ۸۱ استان ترکیه برگزار خواهد شد و در این انتخابات ۵۶.۶ میلیون واجد شرایط رای دهی به پای صندوق های رای خواهند رفت.

یکی از اهدافی که حزب حاکم عدالت و توسعه از یک دهه قبل آن را دنبال می کند تغییر نظام پارلمانی این کشور به نظام ریاست جمهوری است، همین امر موجب دو چندان شدن اهمیت این دوره از انتخابات برای رئیس جمهور این کشور و حزب حاکم عدالت و توسعه شده است بطوریکه اگر حزب دموکراتیک خلق ها به رهبری صلاح الدین دمیر تاش باز همانند انتخابات ریاست جمهوری بیش از ۱۰ درصد آرای را به دست آورد می تواند حزب حاکم این کشور را برای تغییر نظام با چالش مواجه کند.

در همین راستا گفتگویی با دکتر «هازار وورال» پژوهشگر مسائل خاورمیانه و ایران شناس اندیشکده «تاسام» و استاد دانشگاه ییلدیز ترکیه انجام شده که مشروح آن در زیر آمده است.

احزاب اصلی رقابت کننده در انتخابات عمومی ۷ ژوئن در ترکیه کدام احزاب هستند؟

می توان گفت که در انتخابات ۷ ژوئن ۴ حزب اصلی به رقابت خواهند پرداخت. حزب عدالت و توسعه(AKP ) که در حال حاضر ۱۳ سال است که دولت در دست آن است؛ حزب جمهوری خلق(CHP) که اصلی ترین حزب مخالف دولت است؛ حزب جنبش ملی (MHP) که دومین حزب بزرگ مخالف دولت است و چهارمین حزب حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) است که برای اولین بار سعی در عبور از قانون حد نصاب ۱۰ درصدی دارد تا بتواند به پارلمان راه پیدا کند.

پیش بینی شما درباره نتایج انتخابات چیست؟

به اعتقاد من آرای استراتژیک(خاکستری) در کنار شفاف بودن روند رای گیری (یعنی تامین امنیت آرای مردم) دو عاملی هستند که نتایج انتخابات را مشخص خواهند کرد. احزاب مخالف حزب عدالت و توسعه برای جلوگیری از ادامه حضور این فرد در قدرت بطور مطلق می خواهند به یک ائتلافی برسند. به همین دلیل ممکن است برخی از رای دهندگان حزب جمهوری خلق در انتخابات به حزب دموکراتیک خلق ها رای دهند با اینکه از دیدگاه های این حزب حمایت نمی کنند. اما رهبران حزب جمهوری خلق و حزب جنبش ملی با این ایده مخالف هستند و خواستار این هستند که این مشکل با رای های استراتژیکی که به آن نیازمند هستند حل شود. لذا در شعارهایشان به مردم می گویند: اگر می خواهید از دست حزب عدالت و توسعه رهایی یابید، به ما رای دهید.

شفافیت در رای گیری هم یکی دیگر از مسائل است که ذهن بسیاری از مردم را مشغول کرده است. مردم خواستار انتخاباتی شفاف هستند و مردم دولتی می خواهند که نماینده تمامی افراد جامعه باشد و نه فقط نماینده بخشی از جامعه که چنین امری بیانگر وجود یک دموکراسی سالم خواهد بود. خواست مردم همچنین استقلال قوه قضائیه و برابری است.

برخی بر این باورند که دولت بعدی ترکیه یک دولت ائتلافی خواهد بود. اگر چنین باشد آیا حزب حاکم عدالت و توسعه به سیاست های کنونی منطقه ای خود ادامه خواهد داد و یا ما شاهد تغییراتی در سیاست خارجی و منطقه ای ترکیه خواهیم بود؟

اگر دولت بعدی یک دولت ائتلافی باشد ما شاهد تغییراتی در سیاست خارجی ترکیه به ویژه در خاورمیانه خواهیم بود. سیاست خارجی ترکیه هم مثل سیاست خارجی بسیاری از کشورها دارای اصولی است که صلح و عدم مداخله در امور دیگر کشورها بخشی از آن است. در حال حاضر انتقادهایی به سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در خاورمیانه متوجه است به ویژه به سیاست های این حزب در قبال سوریه که در تضاد با اصول کلی کلاسیک سیاست خارجی ترکیه از زمان پیدایش ترکیه است.

گفتگو: پیمان یزدانی