فیلم/ ادامه تجاوز سعودیها به یمن و درگیری در مرزهای این کشور

سیاسی

بین‌الملل: تجاوز نظامی آل‌سعود به یمن و ادامه حملات هوایی آن به مناطق مختلف استان صنعاء در حالی ادامه دارد که مرزهای مشترک دو طرف نیز صحنه درگیری‌های شدید است.

فیلم/ ادامه تجاوز سعودیها به یمن و درگیری در مرزهای این کشوربین‌الملل: تجاوز نظامی آل‌سعود به یمن و ادامه حملات هوایی آن به مناطق مختلف استان صنعاء در حالی ادامه دارد که مرزهای مشترک دو طرف نیز صحنه درگیری‌های شدید است.