هاشمی رفسنجانی در اولین جلسه علنی مجلس پس از رحلت امام در باره انتخاب آیت الله خامنه ای چه گفت؟

آیت الله هاشمی رفسنجانی در اولیت جلسه علنی مجلس شورای اسلامی پس از رحلت امام سخنرانی کوتاهی داشت.

در بخشی از این سخنرانی که در سایت مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و به نقل از جلسه 22خرداد 1368، آمده است:

ما از مجلس خبرگان صمیمانه متشکریم...در سخت‌ترین شرایط با سرعت ودقت و صحت وظیفه خودشان را به خوبی انجام داده اند. انصافاً در آن شرایط روحی که شما میدانید انسان چه حالی دارد اجتماعی در ظرف چند ساعت مهمترین مسأله کشور را آنگونه خوب حل کردند ومناسبترین انسانی که ما امروز در کشور داریم، نزدیکترین شاگردان امام به شخص امام را انتخاب کردند و راه امام را با این انتخاب بیمه کردندو تضمین کردند و وحدت جامعه را حفظ کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کاملا استقبال کردند. همه جریانهائی که دراین کشور وخارج از کشور بود خوشحال شدند، دشمنان ما شکست خوردند ، امیدهای واهی که به دوران بعد از حیات امام بسته بودند از دستشان رفت...  مجلس شورای اسلامی همانطور که در گذشته نشان داد که وظیفه شرعی اش را در اطاعت از رهبری انجام میدهد انشاءالله در آینده هم چنین خواهد بود وما امیدواریم که در سایه رهبری با هماهنگی همه برادرانمان از هر طرز فکر وسلیقه بتوانیم به این مردم خدمت بکنیم واسلام را در جامعه خودمان آنطوری که شایسته است پیاده بکنیم.

 

 

1717

کد N845599