پارلمان اروپا هیئت روسی را به صحن راه نداد

واحد مرکزی خبر نوشت:

پارلمان اروپا در اقدامی تلافی جویانه، ورود هیئت های روسی را به استثنای سفیر روسیه در اتحادیه اروپا ، به صحن خود ممنوع کرد.
لازم به یادآوری است که مقامات روسیه هفته گذشته فهرستی شامل 89 شخصیت، دیپلمات، کارشناس و مسئول سیاسی اروپایی را به اتحادیه اروپا تحویل داد که از این به بعد ورود آنها به خاک روسیه ممنوع است.

به گزارش خبری فرانس 24، در پی فهرست سیاهی که روسیه در خصوص ممنوع ورود 89 شخصیت اروپایی به خاک خود ارائه کرد، پارلمان اروپا در پاسخ به آن زیاد تعلل نکرد. روسیه این 89 نفر اروپایی را به علت آنکه به سیاست های کرملین معترض بودند از ورود به خاک خود ممنوع کرد.

پارلمان اروپا نیز در اقدامی تلافی جویانه ورود هیئت های روسی را به استثنای سفیر روسیه در اتحادیه اروپا، به صحن خود ممنوع کرد.

5252

کد N845595