جنگ آب، حربه جدید داعش برای گرفتن دو منطقه در عراق

واحدمرکزی خبر نوشت:

روزنامه الحیات نوشت داعش برای حمله به دو منطقه عراق جنگ آب به راه انداخته است.
به نوشته امروز روزنامه الحیات چاپ لندن دراینترنت ، منابع محلی در الرمادی تاکید کردند داعش جنگ آب را در این منطقه آغاز کرده است. این منابع گفتند داعش دراین راستا اقدام به بستن دریچه های سد الرمادی واقع در شمال این شهر کرده است تا آب به مناطق الخالدیه و الحبانیه نرسد . این منابع گفتند هدف داعش از این اقدام زمینه سازی برای حمله به این دو منطقه است.

4949

کد N845321