پخش جزوه و شعار از بلن/وی مسجد جمکران علیه مذاکرات هسته ای در شب نیمه شعبان

ایرنا نوشت:

کد N845228