شش عضو طالبان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی کشته شدند

سیاسی

مقامات ولایت کنر افغانستان از کشته شدن شش عضو طالبان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی خبر دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، مقامات محلی ولایت کنر اعلام کردند شش تن از افراد طالبان در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی کشته شدند.

مقامات ولایت کنر تاکیید کردند در این حمله هوایی به غیر نظامیان آسیب نرسیده است.

بر اساس گزارشات، چهار تبعه پاکستان نیز میان کشته شدگان است.

با وجود پایان ماموریت نظامی نیروهای ناتو در افغانستان، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی همچنان به حملات خود ادامه می دهند.