وزارت کشور افغانستان توزیع سلاح به غیر نظامیان را رد کرد

سیاسی

وزات کشور افغانستان گزارشات مسلح سازی غیر نظامیان در شمال این کشور را تکذیب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان در یک نشست خبری گفت: شایعات توزیع سلاح میان فرماندهان جهادی افغانستان در شمال کشور صحیح نیست و ما به هیچ فرد غیر نظامی سلاح توزیع نکرده ایم.

وی گفت: آن دسته از مردمی که با پشتیبانی از نیروهای امنیتی اقدام به مقابله علیه طالبان کرده اند از پیش سلاح در اختیار داشته اند.

اخیرا برخی گزارش ها حکایت از توزیع سلاح میان برخی فرماندهان جهادی افغانستان برای مقابله با طالبان داشت.