میشل عون مجدد تأکید کرد:

انتخاب رییس جمهوری لبنان از طریق همه پرسی مشخص شود

سیاسی

رئیس جریان آزاد ملی لبنان اعلام کرد که اجرای پیشنهادش درخصوص انتخاب ریاست جمهوری لبنان بر اساس آراء مردم با مکانیزمهایی صورت می گیرد که منافاتی با قانون اساسی لبنان ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «میشل عون» رئیس جریان ملی آزاد لبنان اعلام کرد که پیشنهاد وی درخصوص برگزاری همه پرسی از مردم لبنان به منظور حل بحران خلاء ریاست جمهوری بر اساس مکانیزمهایی است که منافاتی با قانون اساسی لبنان ندارد.

وی افزود که این پیشنهاد در راستای آگاهی از خواست مردم لبنان به طور کلی و مسیحیان به طور خاص در زمینه انتخابات ریاست جمهوری لبنان است.

عون همچنین تاکید کرد که دموکراسی مردمی بهترین نوع دموکراسی است.

«سمیر جعجع» رقیب وی در انتخابات ریاست جمهوری و رئیس حزب نیروهای لبنانی نیز از پیشنهاد وی استقبال کرد.