انتقاد شدید اشرف غنی از پاکستان

سیاسی

رئیس جمهور افغانستان با انتشار یک پیام ویدئویی پاکستان را عامل جنگ های افغانستان دانست و گفت این کشور ۱۴ سال جنگ پنهانی را با افغانستنان به پیش برده است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان با انتقاد شدید از پاکستان گفت این کشور ۱۴ سال جنگ پنهانی با افغانستان به پیش برده است.

این سخنان اشرف غنی در یک پیام ویدئویی در یک نشست بین المللی میان دیپلمات ها و اندیشمندان در دوحه قطر پخش شد؛ وی پاکستان را متهم به پیشبرد جنگ در افغانستان کرده است.

این در حالی است که به تازگی برخی رسانه ها از نامه اشرف غنی به دولت پاکستان خبر دادند؛ اشرف غنی در نامه ای از دولت پاکستان خواسته بود طالبان و شبکه حقانی را تحت فشار قرار دهد.