مگر برای امام شنود گذاشته بودیم که بتوانیم بر اساس آن خاطره افراد را تکذیب یا تایید کنیم؟

واحد مرکزی خبر نوشت:

محمدعلی انصاری رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در پاسخ این سوال مجری برنامه گفت وگوی ویژه خبری که پرسید :"یکی از اساسی ترین وظایف مؤسسه این است که زمانی که موجی می آید و تفسیری از امام در جامعه توسط برخی افراد یا گروهی منتشر می شود، مؤسسه سریع و شفاف وارد شود و در این خصوص اظهار نظر کند، برخی معتقدند که مؤسسه در این باره یا دیر وارد می شود یا پاسخی نمی دهد" گفت: مؤسسه دارای شرح وظایف است و در هیچ کجای شرح وظایف مؤسسه نیامده که اگر کسی نقل خاطره می کند یا روایت شفاهی در خصوص امام ابراز می کند مؤسسه باید آن را تأیید یا رد کند و انجام این امر غیرمعقول است چرا که در صورت ورود مؤسسه، ما یا بایستی علم غیب داشته باشیم یا در محل زندگی امام شنود کار می گذاشتیم تا بتوانیم هر نظری که ابراز می شود ، تأیید یا رد کنیم.

وی افزود: به نظرم انتظار عمومی جامعه این مباحث نیست و ما اصلاً در این حوزه ها وارد نمی شویم.

رئیس مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) گفت: یادگار امام از امام بزرگوار پرسیده بودند بعضی مواقع نکاتی از شما مطرح می شود.در این خصوص مرجع پاسخگویی کیست؟ امام در جواب با بزرگواری و اعتمادی که داشتند، بنده را معرفی کردند.

انصاری در ادامه گفت: ممکن است کسانی بر خلاف همه موازین و اصول رسمی و اساسی تفکر امام مطالبی را ارائه کنند که اینجا مؤسسه ورود می کند اما اینکه کسی به صورت شفاهی نقل مسئله ای را کند و برای مثال بگوید در خلوت امام با من همچنین چیزی را گفته اند ما نه تأیید و نه تکذیب می کنیم. دهها هزار ساعت از نزدیکان امام، خانواده امام، دوستان و همرزمان امام و همسایگان امام خاطره داریم، اگر بخواهیم به همه این مسائل وارد شویم، حتماً با مشکل روبرو خواهیم شد.

 

 

1717

کد N844933